Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐÔNG GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

9:27, Thứ Năm, 11-4-2024

Chiều ngày 09/4/2024, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường phát biểu kết luận hội nghị

Dự và theo dõi hội nghị có đồng chí Nguyễn Đông Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Về phía phường có đồng chí Nguyễn Văn Kiệt - ThUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Đảng uỷ viên, Trưởng các đoàn thể phường; cấp uỷ các chi bộ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã báo cáo đánh giá các kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Hội nghị đã thảo luận tập trung, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy đã trao giấy khen cho 04 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời đề nghị các chi ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch.

Các tin khác