Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

Giới thiệu chung

9:39, Thứ Tư, 11-10-2023

I. Địa chỉ cơ quan

- Địa chỉ: số 28 Đường Thanh Niên, Khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233.385904

- Email: donggiang.dongha@quangtri.gov.vn

- Website: http://dongha.quangtri.gov.vn/donggiang/vi-vn/home.aspx

II. Giới thiệu chung

Phường Đông Giang là phường nằm ở phía Bắc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Được thành lập theo Quyết định số 516/TCCP ngày 21/10/1991 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính Phủ.

1. Diện tích tự nhiên

Toàn phường có diện tích tự nhiên 629,28ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp 327,83ha

- Đất phi nông nghiệp 264,93ha

- Đất chưa sử dụng 36,52ha.

2. Vị trí địa lý

+ Phía Đông giáp xã Gio Quang, huyện Gio Linh và huyện Triệu Phong;

+ Phía Tây giáp Phường 1, Phường 3, phường Đông Thanh;

+ Phía Nam giáp Phường 2, phường Đông Lễ ;

+ Phía Bắc giáp xã Thanh An, huyện Cam Lộ.

3. Đặc điểm địa hình, khí hậu

- Địa hình của phường tương đối thấp. Phía Nam có Sông Hiếu chảy qua, có Hói Sòng, Hói Tre chảy ra sông Hiếu; có đường Quốc Lộ 1A qua Cầu Đông Hà, có đường tránh phía Đông thành phố đi phường 2, phường Đông Lễ và đến đường Xuyên Á.

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia làm hai mùa khá rõ rệt: Khô từ tháng 4 đến tháng 8, chịu ảnh hưởng của gió Lào, thời tiết nắng nóng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau lượng mưa của cả năm tập trung và tháng 9 đến tháng 11 thường xuất hiện Áp thấp nhiệt đới, lụt, bão.