Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

Điều kiện kinh tế - xã hội

9:41, Thứ Tư, 11-10-2023

Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, bên cạnh phát triển TM-DV, TTCN. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, tỷ trọng các ngành TM -DV- công nghiệp và xây dựng - nông nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 12%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Nhờ đó mà thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57 triệu đồng.

Thương mại - dịch vụ phát triển khá, nhiều ngành nghề được mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh và có sự thích ứng nhanh với thị trường. Hiện nay, toàn phường có trên 300 hộ kinh doanh cá thể, trên 90 cơ sở kinh doanh, 17 công ty TNHH, DNTN, phần lớn tập trung chủ yếu trên các trục đường giao thông như: Quốc lộ 1A, Thanh Niên, Trần Nguyên Hãn, kè sông Hiếu và một số khu dân cư; Tổng giá trị bán lẻ ngành TM-DV hàng năm tăng bình quân 12,5%, chiếm 55% tỷ trọng kinh tế của phường.

Tiểu thủ công nghiệp có chuyển biến tích cực. Toàn phường có 45 cơ sở TTCN, thu hút hơn 200 lao động. Nhìn chung các cơ sở sản xuất đã từng bước thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất như: cán tôn, vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, cơ khí,…đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao giá trị thu nhập cho người lao động.

 Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, Bước đầu khi mới thành lập, kinh tế phường chủ yếu thuần nông, chủ yếu là cây lúa, tập quán sản xuất lạc hậu. Thực hiện Nghị quyết 05 Thị ủy Đông Hà (nay là Thành ủy) về chuyển đổi cây trồng vật nuôi, và tiếp đến là Chỉ thị 16 về dồn điền đổi thửa, mặc dù trong điều kiện đô thị hoá phát triển về phía Bắc thành phố, diện tích đất nông nghiệp của phường ngày càng giảm, nhiều mô hình mới trong sản xuất được áp dụng, nên giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn tăng, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.508,4 tấn, đảm bảo lương thực, ổn định diện tích rau màu, các loại cây trồng khác. Các vùng chuyên canh nông nghiệp đô thị từng bước được hình thành như: mô hình hoa, cây cảnh tập trung mà điển hình với thương hiệu “Hoa An Lạc”, mô hình nuôi tôm nước lợ ở HTX Đông Giang 2… đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất, hiệu quả kinh tế. Giá trị trên diện tích canh tác lên bình quân trên 1ha canh tác đạt trên 100 triệu triệu đồng/năm. Đến năm 2020, giá trị SXNN chiếm 33% tỷ trọng kinh tế của phường.