Chi tiết tin - Phường Đông Giang - Đông Hà

Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường Đông Giang

9:36, Thứ Hai, 30-10-2023

/documents/39955/0/192.QUY%E1%BA%BET+%C4%90%E1%BB%8ANH+V%C3%80+QUY+CH%E1%BA%BE+TI%E1%BA%BEP+NHAN+V%C3%80+TR%E1%BA%A2+K%E1%BA%BET+QUR+PH%C6%AF%E1%BB%9CNG.pdf/141b4b47-6e08-203f-063b-c0f8c9abd0ae?t=1698633340647

Các tin khác