Trang chủ - Phường Đông Giang - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

8 Nhiệm Vụ Cải Cách Hành Chính Trọng Tâm Năm 2022

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã đề ra 8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022 tại Phiên họp...

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG GIANG TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG LẦN THỨ VI, NĂM 2022

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 – 28/4/2022) gắn với chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022) và 47 năm giải phóng...

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG GIANG TỔ CHỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG LẦN THỨ VI, NĂM 2022

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 – 28/4/2022) gắn với chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022) và 47 năm giải phóng...

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG ĐÔNG GIANG QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI BỘ, BẦU KHU PHỐ TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2022-2025 VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022(23/04/2022)

Sáng ngày 22/4/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa truyền thống phường, Đảng ủy phường Đông Giang tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về công tác tổ chức đại hội chi bộ và bầu khu phố trưởng nhiệm kỳ...

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG ĐÔNG GIANG QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI BỘ, BẦU KHU PHỐ TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2022-2025 VÀ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

Sáng ngày 22/4/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa truyền thống phường, Đảng ủy phường Đông Giang tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về công tác tổ chức đại hội chi bộ và bầu khu phố trưởng nhiệm kỳ...

Bình chọn

Không có mẫu hiển thị